Sikkerhet er også et begrep som brukes i finans. Her er det viktig at man skiller mellom hva som er sikkerhet og føle seg sikker. Begrepet kommer fra samme sted. Banken vil gjerne føle seg sikker for at du skal kunne låne penger. Bankene liker ikke usikkerhet eller utrygghet. Da det er snakk om penger og verdier finnes det forskjellige måter å roe ned banken på. Vi snakker da om å gi banken noe annet i verdi som en slags sikkerhet mot pengene vi får. Det typiske eksempelet er huskjøp. Du kjøper et hus og banken tar sikkerhet i huset med pant i huset. Det banken gjør er at banken gir deg et lån på en viss prosent av husets verdi mot at du dekker opp resten av husets kjøpesum. Når huset er kjøp er det du som kjøper som er eier, mens banken har en måte å sikre seg. Skulle noe gå galt har de et krav i huset som de kan inndrive rettslig.

Norge har en annen måte å tenke sikkerhet på enn i andre land. I Norge er det du som eier ditt egent hus, mens banken har et pant i huset som de kan inndrive under visse betingelser. Mange land har et system hvor det er banken som eier huset til du har betalt ned lånet. Det vil si at banken sitter på skjøtet og vil eie huset i alle årene du bor der. Betaler du ikke på lånet kan banken sparke deg ut og du kan ha tapt veldig mye penger.