Regler for fiskekort

4 deilige måter å tilberede fisken på

Fiske er en del av norsk kultur, og det florerer av gode fiskemuligheter i landet. Som en del av norsk allemannsrett har vi lov til å fiske og høste naturen i Norge for personlig bruk. Likevel finnes det noen regler som er viktig å vite før du drar på din neste fisketur i Norges vann og sjøer.

Det er viktig at du orienterer deg på reglene i området der du ønsker å fiske. Det er nemlig forskjell på å for eksempel fiske i ferskvann, sjøer og vassdrag. Noen steder skal du kjøpe fiskekort, som et bevis på lovlig fiske i området. Finn ut hvor du kan fiske gratis, og hvor du behøver fiskekort, her.

Fiske i ferskvann

Hvis du vil fiske i elver eller annet ferskvann, er det lurt å friske seg opp på reglene som gjelder for voksne og barn, disse er nemlig forskjellige. Barn under 16 år kan fiske gratis i perioden mellom 1. januar og frem til 20. august, og vil få fiskekort gratis i de områdene der dette normalt er påbudt. Fram til en fyller 18 år vil de kun behøve lokalt fiskekort. Etter man er fylt 18 skal en fiskeavgift betales i tillegg til fiskekortet. Dette er en avgift som gjelder for elven i hele sesongen. Reglen om gratis fiske for barn i ferskvann gjelder ikke fiske av laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag.

Voksene behøver fiskekort dersom de ønsker å fiske i ferskvann. Fiskekortet fungerer som en tillatelse fra den som eier ferskvannet. Flere steder kan man kjøpe fiskekort for ferskvann lokalt, i nærliggende campingplasser, sportsbutikker og bensinstasjoner. Fiskekort kan også kjøpes på nettet. Det er lurt å søke opp vannet du ønsker å fiske i på forhånd, da det finnes noen vann og elver der grunneier ikke tillater fiske. I Norge finnes det gode muligheter for ferskvannsfiske og det er mange spennende fisker du kan fange her. Du vil gjerne møte på fisk som ørret, abbor og gjedde, som er de mest vanlige ferskvannsfiskene i Norge. 

Fiske i sjøen

Reglene for å fiske i sjøen er noe lettere, her er det gratis for alle så lenge du bruker håndsnøre eller fiskestang. Det finnes dog regler om minstemål for noen fiskearter som gir fiskere retningslinjer om størrelse på fisk det er lov til å fange. Fisken kan ikke være for liten, da den skal ha mulighet til å formere seg for å sikre balanse i den norske fiskepopulasjonen. Dette kan du enkelt sørge for ved å bruke en større fiskekrok, som gjør at du vil unngå småfisken.

Det er mange gode fiskemuligheter i Norge, det finnes mange, flotte fiskeplasser, med god fisk som kan fanges. Nå har du litt mer kunnskap om reglene for fiske i Norge og kan lettere planlegge din neste fisketur. Reglene som ligger til grunne, hjelper å ivareta norsk natur. Ved å følge dem er du med på å skåne naturen og fiskepopulasjonen i Norge, slik at alle generasjoner fremover kan nyte en fisketur sammen med familien.